Wagony - Fabryka w GniewczynieLeading company in production and modernization of freight cars

Historia

1 sierpnia 1982 r. w wyniku decyzji Ministra Komunikacji powstają PKP Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Gniewczynie
1984 r zakład rozpoczyna naprawy wagonów
1991 r. zakład zostaje wydzielony ze struktur PKP. Powstaje przedsiębiorstwo państwowe pod nazwą Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Gniewczynie
1993 r. zakład przystępuje do modernizacji i przebudowy wagonów towarowych
1994 r. zakład zostaje przekształcony w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa pod nazwą Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego Gniewczyna Spółka Akcyjna
1996 r. Spółka rozpoczyna produkcję wagonów towarowych
1999 r. zmiana nazwy Spółki na Fabryka Wagonów Gniewczyna Spółka Akcyjna
2001 r. inwestorzy prywatni nabywają większościowy pakiet akcji Spółki
2005 r. podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 8.400.000 zł, większościowym akcjonariuszem zostaje  firma SIGMA INVEST  z siedzibą w Bratysławie ( Republika Słowacka)
2006 r. podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 16.400.000 zł, większościowym akcjonariuszem jest firma SIGMA INVEST z siedzibą w Bratysławie (Republika Słowacka)
2008 r. podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 55.000.000 zł, większościowym akcjonariuszem zostaje firma BRIBON ENTERPRISES LTD.
2010 r. TATRAVAGÓNKA a.s. Poprad nabywa udziałów w spółce od ORLISTON ENTERPRISES LIMITED (wcześniej BRIBON ENTERPRISES LTD)
2011 r. podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 78.235.000 zł, aktualna struktura akcjonariatu TATRAVAGÓNKA a.s. Poprad - 49,688%, ORLISTON ENTERPRISES LIMITED - 49,688%, pozostali - 0,624%
Copyright © 2013 WFG. All rights reserved. Created by Soyamedia